Blog Image

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland - MedlemsInfo

Nyheder m.m.

Denne blog fortæller de sidste nyheder fra din lokalafdeling. Du er velkommen til at skrive dine kommentarer og du kan jo altid "abonnere" på indlæg ved at trykke på RSS - så bliver du opdateret med de sidste nyheder til din mail indbakke.

Referat fra generalforsamlingen 2023

Uncategorised Posted on 23. januar 2023 12:10

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Referat af generalforsamlingen 2023

Generalforsamlingen blev afholdt på Værkerne i Sorø
Torsdag den 19. januar 2023 kl. 14.00-16.00
Der var mødt 11 personer op til generalforsamlingen, hvoraf der var 8 stemmeberettigede. Lokalafdelingens formand, Lise Kiving, bød alle velkommen, og generalforsamlingen gik i gang.

Referat af generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent. Hjerneskadeforeningens direktør Morten Lorenzen blev valgt som dirigent. Morten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt, så den kunne gå i gang.
Lise Kiving var generalforsamlingens referent.

2) Bestyrelsens beretning til godkendelse.
Dan oplæste bestyrelsens beretning for 2022. Vi havde et godt år med gode aktiviteter. Beretningen blev godkendt og bliver lagt op på lokalafdelingens hjemmeside www.hjerneskaden.dk.

3) Indstilling af regnskabet 2022 til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde. Lokalafdelingens regnskab er en integreret del af landsforeningens regnskab. Dan fortalte, at regnskabet ikke skal godkendes af generalforsamlingen, men skal indstilles til godkendelse til repræsentantskabsmøde i april. Dan gennemgik regnskabet, som generalforsamlingen herefter indstilledes til godkendelse på repræsentantskabsmødet.

4) Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til dette
punkt.

5) Behandling af forslag til førstkommende repræsentantskabsmøde. Der var ikke indkommet forslag til dette punkt.

6) Drøftelse af lokalafdelingens arbejde i det kommende år.
Dan gennemgik handleplanen for generalforsamlingen. Vi drøftede de enkelte
punkter i planen. Dan fortæller, at vi tager de fokusområder op i bestyrelsen, som landsforeningen fremlægger til repræsentantskabsmødet.

Vores fokusområder i lokalafdelingen er efter drøftelsen:
1) AfasiSang.
2) Sommerhøjskole
3) Pårørende
4) Lokal strategiplan

Disse fokusområder vil alt efter lokalafdelingens ressourcer kunne suppleres med andre fokusområder. Desuden snakkede vi om flytning af torsdagscafeen i Nykøbing Sj. til Holbæk, tirsdagscafeen og fundraising.

7) Fremlæggelse af budget 2023 til godkendelse. Budgettet blev gennemgået af Dan og blev godkendt af generalforsamlingen.

8) Valg af:
a) Der var valg af formand i år. Lise Kiving blev valgt.
b) Bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
Kari Didriksen blev genvalgt.
Jan Pedersen blev genvalgt.
Torben Andersen blev valgt for et år.

c) Suppleant for en 1-årig periode.
Diana Petterson blev valgt som 1. suppleant.
Monica Jakobsen blev valgt som 2. suppleant.

d) Intern revisor. Mai-Britt Mejlby blev genvalgt for 1 år.

Bestyrelsen ser efter valget således ud:
Formand Lise Kiving (på valg i 2025)
Kari Didriksen (på valg i 2025)
Jan Pedersen (på valg i 2025)
Dan Kiving (på valg i 2024)
Torben Andersen (på valg i 2024)
Suppleant Diana Petterson (på valg i 2024)
Suppleant Monica Jakobsen (på valg i 2024)

9) Eventuelt.
Der var god drøftelse af betydningen af vigtigheden med kurser for evt. regnskab mm. Landsforeningen arbejder på at tilbyde kurser til lokalafdelingerne.

Morten orienterede om ”Unge hjerner”, som er et godt tiltag, som kommer til Slagelse. Det er spændende med nye tiltag i vores lokalområde.

Morten orienterede om, hvordan det gik med samarbejdet med andre foreninger. Han fortalte i den forbindelse, at der ikke bliver en sammenlægning mellem Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen. Man kunne ikke blive enige om formen. Hjernesagen ville have, at det var dem, som bestemte forløbet. Der vil fremover forsat være to foreninger. Arbejdet omkring en evt. sammenlægning er efterfølgende blevet afrundet og afsluttet af landsforeningens Hovedbestyrelse.

Morten fortalte om og vi drøftede hovedforeningens strategiplan 2023 – 2027 og vigtigheden af at have samme mål. Planen er et fyrtårn som alle kan navigere imod.

• Organisationen
• Aktiviteter, indhold, folkeoplysning
• Bæredygtighed
• Økonomi, søgning af midler
• Det politiske arbejde, kommuner og regioner

Der er planen at oprette psykolog rådgivning og hjælp i Hovedforeningen.

John E. Nielsen fortalte om den mulighed, at vores medlemmer kan bruge Tirsdagscafeen i Holbæk. Den ide skal bestyrelsen have drøftet.

Referent: Lise Kiving

Til orientering

Uncategorised Posted on 20. januar 2023 11:48

Vedrørende Torsdagscaféen i Nykøbing Sj.

Som der blev orienteret om på caféen i Nykøbing Sj. i januar, har bestyrelsen besluttet, at der fra andet kvartal ikke vil være faste månedlige møder i Nykøbing Sj.

Der vil komme flere tilbud i løbet af året i Odsherred.

Er der frivillige, der har mod på at holde cafémøder i Nykøbing Sj., er de velkommen til det.

Kontakt Lise for yderlig information.

Venlig hilsen
BestyrelsenÅrets Nytårstaffel 2023:

Uncategorised Posted on 14. januar 2023 10:32

Hjerneskadeforeningen vil gerne invitere dig sammen med din ægtefælde, familie, kæreste, ven/veninde,
til Nytårstaffel med hygge, god mad, underholdning, musik og dans.

Du vil møde nye og gamle venner, og der vil som sædvanligt være god musik, og dans i løbet af aftenen.
Pris pr. person kr. 295,-

Aftenens program:
Spisning
Kaffe og småkager
Musik og dans
Der kan købes øl, vand og vin til fornuftige priser.

Vi glæder os til en hyggelig aften sammen med dig/jer.

HUSK tilmelding

Fredag den 3. februar 2023 kl. 18.00
på Sorø Kultur og Fritidscenter (Værkerne)
Frederiksvej 27,
4180 Sorø

Tilmelding til Lise tlf. 2299 3972 eller mail lise-n@live.dk

Husk tilmelding og betaling til Nytårstaffel senest den 20. januar 2023

Tilmeldingen er bindende og beløbet kr. 295,- pr. person

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at ringe til:
Lise Kiving 2299 3972 eller sekretær Dan Kiving 5357 8100


Med venlig hilsen
Hjerneskadeforeningen Vestsjælland.Spørg om neurologiske spørgsmål

Uncategorised Posted on 14. december 2022 15:17

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland inviterer til gratis foredrag.
onsdag den 11. januar kl. 18.30 i Slagelse


Mange pårørende går med ubesvarede spørgsmål om den skade, der er sket. Benyt lejligheden til at få mere viden.
Vi har inviteret neuropsykolog Rune Rasmussen til at orientere
om:
➢ Hvorfor fungerer hjernen som
den gør?

➢ Kan der komme nye skader?

➢ Kan man forebygge nye hjerneskader?

➢ Følger efter en hjerneskade:
Epilepsi, depression og andet

➢ En beretning fra ægteparret Erik og Diana der fortæller om de ændringer, der skete i familien

HUSK tilmelding til Lise Kiving

Tid og sted: Onsdag den 11. januar 2023 kl. 18.30 – kl. 20.30
på Kongehavecentret,
Svendsgade 102
4200 Slagelse
Spørgsmål: Når livet bliver vendt på hovedet

Uncategorised Posted on 3. december 2022 09:58

Tid og sted: Onsdag den 14. december 2022 kl. 18.30 -kl. 20.30
på Kongehavecentret, Svendsgade 102 i Slagelse


HUSK tilmelding

Et foredrag med Jacob Folke Rasmussen om den bekymring
en hjerneskade kan få for de nærmeste pårørendes selvforståelsen og identitet.
Jacob, der er narrativ terapeut og underviser, sætter i foredraget lys
på hvordan vores relationer og omgivelser spiller ind på vores
billede af, hvem vi er.

Foredraget gør dig klogere på:
➢ Hvilke forandringer den pårørende kan opleve

➢ Nye perspektiver på hvad identitet er

➢ De ydre omstændigheders betydning for den indre oplevelse

Tilmelding til Lise Kiving tlf. 22993972 eller mail: lise-n@live.dk

Tid og sted: Onsdag den 14. december 2022 kl. 18.30 -kl. 20.30
Kongehavecentret
Svendsgade 102
4200 SlagelseAflysning

Uncategorised Posted on 2. december 2022 11:52

HUSK der er IKKE medlemsmøde på Fjordstjernen i Holbæk Torsdag den 8. december 2022Obs der er desværre ikke flere pladser til julefrokosten til kr. 160,- 🎄 prisen er nu kr. 245,- 🎅🏼

Uncategorised Posted on 1. november 2022 15:27Hjerneskadeforeningen Vestsjælland inviterer til en tur til Arken og frokost på Stacy´s Dinner

Uncategorised Posted on 31. oktober 2022 15:15

Vi inviterer på museumsbesøg og frokost.
Du får mulighed for at opleve et besøg på Arken Museum for Moderne Kunst, i Ishøj – vi får her et par timer med moderne kunst. Du får mulighed for at se efterårets store særudstilling Leonora Carrington.
Der vil være mulighed for indkøb i deres forretning.

Efter besøget på Arken kører vi til Køge. Forbered dig på et historisk vingesus når du træder indenfor hos Stacy’s Diner. Det er en tidslomme hvor hver en detalje er nøje udvalgt til 50’ernes amerikanske dinermiljø, her spiser vi frokosten. Drikkevarerne skal du selv betale for.

Pris 160,- kr. pr. person.

HUSK tilmelding til Lise, der er begrænsede pladser.


Busturen foregår med udgangspunkt i Sorø
torsdag den 17. november 2022 kl. 9.00 fra:

Nygaards Busser
Fulbyvej 4 T
4180 Sorø


Næste »