Blog Image

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland - MedlemsInfo

Nyheder m.m.

Denne blog fortæller de sidste nyheder fra din lokalafdeling. Du er velkommen til at skrive dine kommentarer og du kan jo altid "abonnere" på indlæg ved at trykke på RSS - så bliver du opdateret med de sidste nyheder til din mail indbakke.

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

Uncategorised Posted on 15. februar 2024 00:07

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
på Sorø Kultur og Fritidscenter (Værkerne)
Frederiksvej 27, 4180 Sorø
Torsdag den 29. februar 2024 kl. 16.00
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes ifølge standardvedtægter for lokalafdelinger under Hjerneskadeforeningen §5
Dagsorden
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsen indstiller til valg af:
a) Formand. Lise Kiving indstilles som formand frem til generalforsamlingen 2025. Lise modtager genvalg.
b) Bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode. Monica Jakobsen indstilles som bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen 2025. Monica modtager genvalg.
Jan Pedersen indstilles som bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen 2025. Jan modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
Dan indstilles som bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen 2026. Dan modtager genvalg.
Diana Pettersson indstilles som nyt bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen 2026. Diana modtager valg.
c) Lotte Olsen indstilles som suppleant til bestyrelsen frem til generalforsamlingen 2025. Lotte modtager genvalg.
d) Intern revisor. Mai-Britt Mejlby indstilles som intern revisor frem til generalforsamlingen 2025. Mai-Britt modtager genvalg.
Eventuelt

For at have stemmeret på generalforsamlingen skal der være betalt kontingent


Foredrag i Slagelse – Hjerneugen 2024

Uncategorised Posted on 4. februar 2024 10:46

Onsdag den 13. marts kl. 13.00 Invitation til gratis foredrag – alle interesserede er velkomne HjerneUgen uge 11 – 2024.

Tilmelding til Lise Kiving på mail lise-n@live.dk eller tlf. 22993972

Foredragene afholdes på adressen:
Enhed for Specialundervisning og Beskæftigelse Center for Handicap og Psykiatri (tidligere kendt som CSU-Slagelse)
Nørrevangstorvet 6A,
4200 Slagelse

Kl. 13:00 – 14:00.
Professor, overlæge, dr. med. Poul Videbech: Om depression og hjernen.

Kl. 14.15 – 15:15.
Neurolog, overlæge, seniorforsker Karsten Overgaard: Nyt om Stroke – apopleksi – slagtilfælde, undersøgelser, behandling og forebyggelse.

Kl. 15.30 – 16.30.
Pårørendevejleder ved Slagelse Kommune Annette Jessen: Hvordan passer du på dig selv som pårørende til en hjerneskaderamt samtidig med, at du passer på den ramte?

16:45 – 17:30.
Psykolog, ph.d., seniorforsker Martin Vestergaard Gøtzsche: Sensorisk sensitivitet som markør for autisme.

Læs mere om foredragsholderen:
Kl. 13:00 – 14:00. Professor, overlæge, dr. med. Poul Videbech: Depression og hjernen.
Poul Videbech er speciallæge i psykiatri 1992. I 1998 Overlæge på Afdeling for biologisk psykiatri, Psykiatrisk Hospital i Århus. I 2007 Ledende overlæge, Center for Psykiatrisk Forskning, Århus universitetshospital, Risskov samt professor i klinisk psykiatri ved Århus Universitet. Fra 2015 overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup og professor ved Københavns universitet. Skrev disputats om hjernens forhold ved svære depressioner og har publiceret mere end 150 videnskabelige artikler. Desuden mere end 20 bøger om psykiatri herunder flere populærvidenskabelige bøger samt lærebøger for medicinstuderende og læger. Har gennem årene undervist et stort antal medicinstuderende, psykologistuderende, sygeplejersker, læger, psykologer og psykiatere i psykiatriske emner.


Kl. 14.15 – 15:15. Neurolog, overlæge, seniorforsker Karsten Overgaard:
Nyt om Stroke – apopleksi – slagtilfælde, undersøgelser, behandling og forebyggelse.

Karsten Overgaard er seniorforsker ved Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Herlev Hospital. Fra 2O11-15 forskningsansvarlig overlæge med ansvar for apopleksibehandling samme sted. Mange undervisningsopgaver herunder A-kursus for kommende speciallæger i neurologi, og uddannet Diplomleder. Forskningsområder omhandler sygdomme forårsaget af blodpropper; årsager, diagnostiske metoder og behandling med i alt 70 artikler publiceret i videnskabelige tidsskrifter. Modtog Dansk Selskab for Apopleksis Ærespris i 2015 for: “Flere årtiers forskning med fokus på øget indsigt i mekanismer og forbedret behandlingstilbud til patienter med Apopleksi. Undersøgt virkningsmekanismer ved trombolysebehandlng i eksperimentel apopleksimodel og udførte de første trombolysebehandlinger i Danmark”.


Kl. 15.30 – 16.30. Pårørendevejleder ved Slagelse Kommune Annette Jessen: Hvordan passer du på dig selv som pårørende til en hjerneskaderamt, samtidig med at du passer på den ramte?
Annette Jessen er ansat som Pårørendevejleder i Slagelse kommune siden 2019. Jessen har arbejdet med børn, unge og voksne i forskellige sammenhænge siden 1991: Først som pædagog, familieterapeut og siden som sygeplejerske. Hun har arbejdet med at støtte mennesker i de svære situationer, hvor livet ændrer sig og gør ondt. Hendes opgave som Pårørendevejleder er at støtte og vejlede pårørende til at mestre den svære følelsesmæssige opgave at være pårørende til en svækket eller sygdomsramt person.


16:45 – 17:30. Psykolog, ph.d., seniorforsker Martin Vestergaard Gøtzsche: Sensorisk sensitivitet som markør for autisme.
Martin Vestergaard Gøtzsche er klinisk psykolog, Ph.d. og seniorforsker i Forskningsenheden, Afdeling for børne- og ungdomspsykiatri, Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 16, DK-4000 Roskilde, Danmark. Martins forskning har primært fokus på de neurobiologiske, kognitive og socialkognitive fænomener og processer, der karakteriserer perception og tænkningen hos børn og unge med autisme.


HUSK tilmelding af hensyn til plads og forplejningVelkommen til Hjerneugen 2023

Uncategorised Posted on 4. februar 2024 10:36Hjerneskadeforeningen Vestsjælland inviterer til en eftermiddag hvor du kan møde medlemmer af foreningen og høre hvad vi laver.
Søndag den 17. marts kl. 13.00

13:00 Hvem er vi, fællessang, foredrag og underholdning.
Der vil være kaffe under mødet.
Har I spørgsmål om arrangementet,
er I velkommen til at kontakte Lise.

HUSK Tilmelding af hensyn til plads og forplejning til Lise Kiving på mail lise-n@live.dk eller tlf. 22993972
www.hjerneskaden.dk
Bustur til Holmegaard Glasværk og Stacy Dinner

Uncategorised Posted on 28. november 2023 10:32Aflysning cafe i Kalundborg

Uncategorised Posted on 18. oktober 2023 09:33

På grund af manglende tilmelding, og efterårsferie, er der ingen cafe i dag i Kalundborg i dag.”Når ikke jeg kan, hvad jeg kunne, og ikke er den jeg var – hvem er jeg så?”

Uncategorised Posted on 4. oktober 2023 12:58

Foredrag på Kongehavecentret,
Svendsgade 102 i Slagelse
onsdag den 13. december kl. 18.30.
Der serveres kaffe/the Pris kr. 30,-.

Søren Toftebo Jørgensen, neuropædagogisk konsulent, holder et dialogisk oplæg om, hvordan ramte og pårørende kan finde nye veje i livet efter en skade i hjernen.

At blive ramt af stroke kan have mange konsekvenser for livet i bredeste forstand. For de fleste er de fysiske følger tydelige, mens de mentale følger kan være sværere at få greb om – for eksempel sorg, angst, depression og det, man kan kalde ”identitetsforvirring”.

Sidstnævnte opstår ofte lidt efter skaden opstod, når fysisk og kognitiv forbedring og udvikling efterhånden sker i et tempo, hvor det kan være svært at mærke, at det går fremad. Her kan der opstå identitetsforvirring/identitetskrise. Når man skal ”vende tilbage til livet” og for alvor mærker konsekvenserne af ikke at kunne, hvad man kunne før, kan det virkelig spænde ben for den enkeltes tilbagevenden til livet.
Det gælder for den ramte, men mange af følgerne oplever de pårørende også!

Søren Toftebo Jørgensen, neuropædagogisk konsulent, holder foredrag med udgangspunkt at lægges op til dialog med følgende fokuspunkter:
* At komme tilbage til livet
* At udvikle kognitive funktioner
* At genfinde sin identitet
* At udvikle mestringsstrategier til at håndtere sin nuværende livssituation

Husk tilmelding (af hensyn til plads, kaffe/ the mm.) til Hjerneskadeforeningen Vestsjælland formand Lise Kiving på 22993972 gerne SMS eller på mail lise-n@live.dk
Der bliver ofte snakket om hjernetræthed.

Uncategorised Posted on 4. oktober 2023 09:43

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland inviterer til foredrag torsdag den 16. november kl. 14.00

på Sorø Kultur og Fritidscenter (Værkerne)
Fredriksvej 27, 1. sal i lokale 202
4180 Sorø

Et tilbud for hjerneskaderamte, pårørende, familie og fagpersoner.
Mange oplever træthedssymptomer, som er genkendelige med hjerneskadetræthed.

Der bliver ofte snakket om hjernetræthed. I sit foredrag fortæller Kenneth om at leve med hjernetræthed som en følgesvend. Kenneth er far til 2 døtre og morfar. Kenneth blev i 2010 syg med en hjernebetændelse (encephalit), hvilket resulterede i et langvarigt sygdomsforløb og efterfølgende hjerneskade.

I foredraget vil Kenneth fortæller om livet med den hjerneskadetræthed, som han oplever på egen krop, men som han har lært at leve med.
Kenneth fortæller:
Jeg vil blandt andet fortælle om nogle forskellige virkemidler, der har vist sig gavnlige for mig. Det har været en stejl læringskurve med en masse bump på vejen. Jeg har dog fundet ud af at tackle og håndtere trætheden og den søvnsygdom, jeg også har. I dag er jeg et sted, hvor jeg får optimal udnyttelse af den mentale energi, jeg har tilbage.
Jeg fortæller om livet med hjerneskade og de 8 faser til erkendelse og accept af hjerneskaden. Som altid er det med udgangspunkt i min egen fortælling og oplevelse med hjerneskaden.

Pris kr. 30,- pr. person. Husk tilmelding (af hensyn til plads, kaffe/te og kage) til
Hjerneskadeforeningen Vestsjællands formand Lise Kiving på 2299 3972 eller lise-n@live.dk


” Når hjernen går i stykker, slår samlivet revner”

Uncategorised Posted on 4. oktober 2023 09:34

Et tilbud til hjerneskaderamte, pårørende og fagpersoner.


Onsdag den 8. november kl. 18.30
på Kongehavecenter,
Svendsgade 102,
4200 Slagelse

Mange oplever udfordringer i samlivet når partneren bliver ramt af en hjerneskade.

Pris kr. 30,- pr. person. Husk tilmelding (af hensyn til plads, kaffe/te og kage) til Hjerneskadeforeningen Vestsjællands formand Lise Kiving på 2299 3972 eller lise-n@live.dk

Når hjernen går i stykker, slår samlivet revner
Bid tænderne sammen, og lev med det – eller pak dine ting og gå.
Sådan, tænker mange, er det valg, man har, hvis samlivet har slået revner, efter at den ene part har fået en hjerneskade. Det er dog ret almindeligt, at intimiteten bliver mindre eller helt forsvinder efter en hjerneskade. Men fordi det er en problematik, som kun de færreste taler om, og endnu færre bliver forberedt på, overser mange det tredje valg: at finde ud af, hvad der kan hjælpe kærligheden og intimiteten tilbage på sporet.
Der er (næsten) altid noget at gøre for at gøre det bedre.

Foredragsholder Susan Søgaard

Næste »