Hjerneskadeforeningen Vestsjælland
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
på Sorø Kultur og Fritidscenter (Værkerne)
Frederiksvej 27, 4180 Sorø
Torsdag den 29. februar 2024 kl. 16.00
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes ifølge standardvedtægter for lokalafdelinger under Hjerneskadeforeningen §5
Dagsorden
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsen indstiller til valg af:
a) Formand. Lise Kiving indstilles som formand frem til generalforsamlingen 2025. Lise modtager genvalg.
b) Bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode. Monica Jakobsen indstilles som bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen 2025. Monica modtager genvalg.
Jan Pedersen indstilles som bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen 2025. Jan modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
Dan indstilles som bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen 2026. Dan modtager genvalg.
Diana Pettersson indstilles som nyt bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen 2026. Diana modtager valg.
c) Lotte Olsen indstilles som suppleant til bestyrelsen frem til generalforsamlingen 2025. Lotte modtager genvalg.
d) Intern revisor. Mai-Britt Mejlby indstilles som intern revisor frem til generalforsamlingen 2025. Mai-Britt modtager genvalg.
Eventuelt

For at have stemmeret på generalforsamlingen skal der være betalt kontingent