Blog Image

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland - MedlemsInfo

Nyheder m.m.

Denne blog fortæller de sidste nyheder fra din lokalafdeling. Du er velkommen til at skrive dine kommentarer og du kan jo altid "abonnere" på indlæg ved at trykke på RSS - så bliver du opdateret med de sidste nyheder til din mail indbakke.

Vi inviterer til en heldags tur og en spændende dag i HC Andersens verden, En magisk og eventyrlig oplevelse.

Uncategorised Posted on 4. april 2023 15:26

Vi inviterer til en heldags tur og en spændende dag i HC Andersens verden, En magisk og eventyrlig oplevelse.

Når du træder ind i H.C. Andersen Hus, træder du ind i en eventyrlig fortælling om den verdensberømte forfatter H.C. Andersen. Oplev nye sider af den kendte forfatter og gå på udforskning i hans liv og værker, mens museet fører dig ned under jordens overflade.
På din rejse oplever du arkitekturen flette sig sammen med den omkringliggende magiske have og den omkringliggende by – til en unik totaloplevelse, der med sin kreativitet og humor aldrig er set magen. Alle sanser bliver bevæget – og du ved aldrig helt, hvad der kommer til at ske…

Husk tilmelding til Lise – Der er begrænsede pladser – Vi kører efter først til møllen med dette tilbud.

Pris kr. 150, – pr. person.

Busturen foregår med udgangspunkt i Sorø

Torsdag den 29.juni 2023 kl. 10.00 fra:
Nygaards Busser
Fulbyvej 4
4180 Sorø

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Inviterer til en eksklusiv miniferie en ”kør-selv-ferie” til Hotel Vejlefjord

Uncategorised Posted on 17. marts 2023 14:13

Program for en miniferie på Hotel Vejlefjord med adgang til den smukke park og skoven, her kan man kan udfordre ”sneglebakken”.
Fra tirsdag den 30. maj kl. 13.00 til fredag den 2. juni efter morgenmaden.
Pris fra kr. 2.800,- pr. person i delt dobbeltværelse, der er begrænsede pladser til prisen – herefter er prisen fra kr. 4.220,- pr. person i delt dobbeltværelse.
Miniferien er et tilbud med fire dage og tre overnatninger på Hotel Vejlefjord. Vi ser frem til et afslappende ophold i smukke omgivelser.
Når vi ankommer, får du mulighed for at høre om rehabiliteringscentret Vejlefjord. Der vil være en beretning om, hvordan man kommer videre efter, at hverdagen er blevet rystet. Der vil desuden være quiz og hygge.
Har du ikke set rehabiliteringscentret får du onsdag formiddag mulighed for en rundvisning på Rehabiliteringscentret
Tilmelding til:
Lise Kiving på mail lise-n@live.dk eller telefon 2299 3972
Vi mødes på Hotel Vejlefjord, og alle deltagerne skal selv sørge for transport til og fra hotellet.
Prisen er således uden transport og drikkevarer og frokost om torsdagen.
Bemærk, at der er begrænsede pladser og booking efter ”først-til-mølle”.


PRAKTISKE OPLYSNINGER
Ankomst tirsdag den 30.05.2023 afrejse fredag den 02.06.2023
Kom og vær med og nyd de skønne omgivelser, rundvisning til Rehabiliteringscentret Vejlefjord, nyd parken og de historiske vingesus mm.
Prisen pr. person i delt dobbeltværelse kr. 2.800, –
Du skal selv betale for drikkevarer og en frokost.
Der er begrænsede pladser til denne pris. Herefter er prisen kr. 4.220, –
Tillæg for enkeltværelser er kr. 600,-
Der kan tilkøbes besøg i de Termiske Bade kr. 375,- pr. person pr. døgn.
Der kan tilkøbes værelse med balkon kr. 750,- pr. værelse.
Der kan tilkøbes værelse med garanti for udsigt til parken kr. 450,- pr. værelse
Sidste dato for bindende tilmelding og betaling er den 24. april
Indbetaling for miniferien skal ske til foreningens bankkonto
i Arbejdernes Landsbank
Registrerings nr. 5334 konto nr. 0242070.

Husk at skrive Vejlefjord og dit navn.

Velkommen til Hjerneugen 2023

Uncategorised Posted on 3. marts 2023 09:46

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland og HjerneForum inviterer til foredrag tirsdag den 14. marts kl. 16.00 på
CSU – Slagelse, Rosenkildevej 88, 4200 Slagelse


Hjerneskadeforeningen Vestsjælland, HjerneForum og CSU-Slagelse inviterer til tre spændende temaforedrag. Foredragene holdes i Glassalen på CSU-Slagelse.
Det er gratis at deltage – Husk tilmelding af hensyn til plads og forplejningen til: Hjerneskadeforeningen Vestsjællands formand Lise Kiving på 2299 3972 eller lise-n@live.dk

16:00 – 16.45: Hjernerystelse og hjernen – forandringens tid.
Af Hana Malá Rytter, ph.d, lektor i neuropsykologi på Københavns Universitet og leder af Dansk Center for Hjernerystelse.

17:00 – 17:35: Hvad sker der med hjernen og de mentale funktioner, når vi bliver ældre?
Af Kasper Jørgensen, neuropsykolog, Nationalt Videnscenter for Demens.

17:45 – 18:30: Bevægelse og bevidsthed.
Af Mark Schram Christensen, ph.d., cand.polyt., lektor i kognitionspsykologi og psykologisk metode, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Der vil være kaffe i pausen.
Har I spørgsmål om arrangementet, er I velkommen til at kontakte Lise.
www.hjerneskaden.dkNår “hjerneskaden flytter ind”

Uncategorised Posted on 28. februar 2023 11:52

I Hjerneugen inviterer Hjerneskadeforeningen Vestsjælland og Erik og Diana dig/jer til et ærligt foredrag om at finde
nye veje i ægteskabet, når “hjerneskaden flytter ind”

Vi hører ofte om de udfordringer, som en hjerneskadet borger oplever, og hvordan hjerneskaden påvirker arbejdet, livskvaliteten og forholdet til vennerne – men hvad med resten af familien?

Vi har inviteret Erik og Diana, som vil fortælle deres beretning om et helt almindeligt ægtepar, hvis tilværelse pludselig blev vendt på hovedet, da Erik fik en hjerneskade.
Erik og Diana fortæller om de ændringer, der skete i deres forhold og i familien.

Mødet foregår her:
På Sorø Kultur og Fritidscenter – også kaldet Værkerne
torsdag den 16. marts kl. 14.00 til kl. 16.00

Værkerne i Sorø,
Frederiksvej 27 lokale 202
4180 Sorø

Husk tilmelding af hensyn til plads og forplejning til pris 20 kr.

Lise Kiving, tlf. 22993972
eller mail: lise-n@live.dkReferat fra generalforsamlingen 2023

Uncategorised Posted on 23. januar 2023 12:10

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Referat af generalforsamlingen 2023

Generalforsamlingen blev afholdt på Værkerne i Sorø
Torsdag den 19. januar 2023 kl. 14.00-16.00
Der var mødt 11 personer op til generalforsamlingen, hvoraf der var 8 stemmeberettigede. Lokalafdelingens formand, Lise Kiving, bød alle velkommen, og generalforsamlingen gik i gang.

Referat af generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent. Hjerneskadeforeningens direktør Morten Lorenzen blev valgt som dirigent. Morten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt, så den kunne gå i gang.
Lise Kiving var generalforsamlingens referent.

2) Bestyrelsens beretning til godkendelse.
Dan oplæste bestyrelsens beretning for 2022. Vi havde et godt år med gode aktiviteter. Beretningen blev godkendt og bliver lagt op på lokalafdelingens hjemmeside www.hjerneskaden.dk.

3) Indstilling af regnskabet 2022 til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde. Lokalafdelingens regnskab er en integreret del af landsforeningens regnskab. Dan fortalte, at regnskabet ikke skal godkendes af generalforsamlingen, men skal indstilles til godkendelse til repræsentantskabsmøde i april. Dan gennemgik regnskabet, som generalforsamlingen herefter indstilledes til godkendelse på repræsentantskabsmødet.

4) Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til dette
punkt.

5) Behandling af forslag til førstkommende repræsentantskabsmøde. Der var ikke indkommet forslag til dette punkt.

6) Drøftelse af lokalafdelingens arbejde i det kommende år.
Dan gennemgik handleplanen for generalforsamlingen. Vi drøftede de enkelte
punkter i planen. Dan fortæller, at vi tager de fokusområder op i bestyrelsen, som landsforeningen fremlægger til repræsentantskabsmødet.

Vores fokusområder i lokalafdelingen er efter drøftelsen:
1) AfasiSang.
2) Sommerhøjskole
3) Pårørende
4) Lokal strategiplan

Disse fokusområder vil alt efter lokalafdelingens ressourcer kunne suppleres med andre fokusområder. Desuden snakkede vi om flytning af torsdagscafeen i Nykøbing Sj. til Holbæk, tirsdagscafeen og fundraising.

7) Fremlæggelse af budget 2023 til godkendelse. Budgettet blev gennemgået af Dan og blev godkendt af generalforsamlingen.

8) Valg af:
a) Der var valg af formand i år. Lise Kiving blev valgt.
b) Bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
Kari Didriksen blev genvalgt.
Jan Pedersen blev genvalgt.
Torben Andersen blev valgt for et år.

c) Suppleant for en 1-årig periode.
Diana Petterson blev valgt som 1. suppleant.
Monica Jakobsen blev valgt som 2. suppleant.

d) Intern revisor. Mai-Britt Mejlby blev genvalgt for 1 år.

Bestyrelsen ser efter valget således ud:
Formand Lise Kiving (på valg i 2025)
Kari Didriksen (på valg i 2025)
Jan Pedersen (på valg i 2025)
Dan Kiving (på valg i 2024)
Torben Andersen (på valg i 2024)
Suppleant Diana Petterson (på valg i 2024)
Suppleant Monica Jakobsen (på valg i 2024)

9) Eventuelt.
Der var god drøftelse af betydningen af vigtigheden med kurser for evt. regnskab mm. Landsforeningen arbejder på at tilbyde kurser til lokalafdelingerne.

Morten orienterede om ”Unge hjerner”, som er et godt tiltag, som kommer til Slagelse. Det er spændende med nye tiltag i vores lokalområde.

Morten orienterede om, hvordan det gik med samarbejdet med andre foreninger. Han fortalte i den forbindelse, at der ikke bliver en sammenlægning mellem Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen. Man kunne ikke blive enige om formen. Hjernesagen ville have, at det var dem, som bestemte forløbet. Der vil fremover forsat være to foreninger. Arbejdet omkring en evt. sammenlægning er efterfølgende blevet afrundet og afsluttet af landsforeningens Hovedbestyrelse.

Morten fortalte om og vi drøftede hovedforeningens strategiplan 2023 – 2027 og vigtigheden af at have samme mål. Planen er et fyrtårn som alle kan navigere imod.

• Organisationen
• Aktiviteter, indhold, folkeoplysning
• Bæredygtighed
• Økonomi, søgning af midler
• Det politiske arbejde, kommuner og regioner

Der er planen at oprette psykolog rådgivning og hjælp i Hovedforeningen.

John E. Nielsen fortalte om den mulighed, at vores medlemmer kan bruge Tirsdagscafeen i Holbæk. Den ide skal bestyrelsen have drøftet.

Referent: Lise Kiving

Til orientering

Uncategorised Posted on 20. januar 2023 11:48

Vedrørende Torsdagscaféen i Nykøbing Sj.

Som der blev orienteret om på caféen i Nykøbing Sj. i januar, har bestyrelsen besluttet, at der fra andet kvartal ikke vil være faste månedlige møder i Nykøbing Sj.

Der vil komme flere tilbud i løbet af året i Odsherred.

Er der frivillige, der har mod på at holde cafémøder i Nykøbing Sj., er de velkommen til det.

Kontakt Lise for yderlig information.

Venlig hilsen
BestyrelsenÅrets Nytårstaffel 2023:

Uncategorised Posted on 14. januar 2023 10:32

Hjerneskadeforeningen vil gerne invitere dig sammen med din ægtefælde, familie, kæreste, ven/veninde,
til Nytårstaffel med hygge, god mad, underholdning, musik og dans.

Du vil møde nye og gamle venner, og der vil som sædvanligt være god musik, og dans i løbet af aftenen.
Pris pr. person kr. 295,-

Aftenens program:
Spisning
Kaffe og småkager
Musik og dans
Der kan købes øl, vand og vin til fornuftige priser.

Vi glæder os til en hyggelig aften sammen med dig/jer.

HUSK tilmelding

Fredag den 3. februar 2023 kl. 18.00
på Sorø Kultur og Fritidscenter (Værkerne)
Frederiksvej 27,
4180 Sorø

Tilmelding til Lise tlf. 2299 3972 eller mail lise-n@live.dk

Husk tilmelding og betaling til Nytårstaffel senest den 20. januar 2023

Tilmeldingen er bindende og beløbet kr. 295,- pr. person

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at ringe til:
Lise Kiving 2299 3972 eller sekretær Dan Kiving 5357 8100


Med venlig hilsen
Hjerneskadeforeningen Vestsjælland.Spørg om neurologiske spørgsmål

Uncategorised Posted on 14. december 2022 15:17

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland inviterer til gratis foredrag.
onsdag den 11. januar kl. 18.30 i Slagelse


Mange pårørende går med ubesvarede spørgsmål om den skade, der er sket. Benyt lejligheden til at få mere viden.
Vi har inviteret neuropsykolog Rune Rasmussen til at orientere
om:
➢ Hvorfor fungerer hjernen som
den gør?

➢ Kan der komme nye skader?

➢ Kan man forebygge nye hjerneskader?

➢ Følger efter en hjerneskade:
Epilepsi, depression og andet

➢ En beretning fra ægteparret Erik og Diana der fortæller om de ændringer, der skete i familien

HUSK tilmelding til Lise Kiving

Tid og sted: Onsdag den 11. januar 2023 kl. 18.30 – kl. 20.30
på Kongehavecentret,
Svendsgade 102
4200 Slagelse
« ForrigeNæste »