Onsdag den 13. marts kl. 13.00 Invitation til gratis foredrag – alle interesserede er velkomne HjerneUgen uge 11 – 2024.

Tilmelding til Lise Kiving på mail lise-n@live.dk eller tlf. 22993972

Foredragene afholdes på adressen:
Enhed for Specialundervisning og Beskæftigelse Center for Handicap og Psykiatri (tidligere kendt som CSU-Slagelse)
Nørrevangstorvet 6A,
4200 Slagelse

Kl. 13:00 – 14:00.
Professor, overlæge, dr. med. Poul Videbech: Om depression og hjernen.

Kl. 14.15 – 15:15.
Neurolog, overlæge, seniorforsker Karsten Overgaard: Nyt om Stroke – apopleksi – slagtilfælde, undersøgelser, behandling og forebyggelse.

Kl. 15.30 – 16.30.
Pårørendevejleder ved Slagelse Kommune Annette Jessen: Hvordan passer du på dig selv som pårørende til en hjerneskaderamt samtidig med, at du passer på den ramte?

16:45 – 17:30.
Psykolog, ph.d., seniorforsker Martin Vestergaard Gøtzsche: Sensorisk sensitivitet som markør for autisme.

Læs mere om foredragsholderen:
Kl. 13:00 – 14:00. Professor, overlæge, dr. med. Poul Videbech: Depression og hjernen.
Poul Videbech er speciallæge i psykiatri 1992. I 1998 Overlæge på Afdeling for biologisk psykiatri, Psykiatrisk Hospital i Århus. I 2007 Ledende overlæge, Center for Psykiatrisk Forskning, Århus universitetshospital, Risskov samt professor i klinisk psykiatri ved Århus Universitet. Fra 2015 overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup og professor ved Københavns universitet. Skrev disputats om hjernens forhold ved svære depressioner og har publiceret mere end 150 videnskabelige artikler. Desuden mere end 20 bøger om psykiatri herunder flere populærvidenskabelige bøger samt lærebøger for medicinstuderende og læger. Har gennem årene undervist et stort antal medicinstuderende, psykologistuderende, sygeplejersker, læger, psykologer og psykiatere i psykiatriske emner.


Kl. 14.15 – 15:15. Neurolog, overlæge, seniorforsker Karsten Overgaard:
Nyt om Stroke – apopleksi – slagtilfælde, undersøgelser, behandling og forebyggelse.

Karsten Overgaard er seniorforsker ved Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Herlev Hospital. Fra 2O11-15 forskningsansvarlig overlæge med ansvar for apopleksibehandling samme sted. Mange undervisningsopgaver herunder A-kursus for kommende speciallæger i neurologi, og uddannet Diplomleder. Forskningsområder omhandler sygdomme forårsaget af blodpropper; årsager, diagnostiske metoder og behandling med i alt 70 artikler publiceret i videnskabelige tidsskrifter. Modtog Dansk Selskab for Apopleksis Ærespris i 2015 for: “Flere årtiers forskning med fokus på øget indsigt i mekanismer og forbedret behandlingstilbud til patienter med Apopleksi. Undersøgt virkningsmekanismer ved trombolysebehandlng i eksperimentel apopleksimodel og udførte de første trombolysebehandlinger i Danmark”.


Kl. 15.30 – 16.30. Pårørendevejleder ved Slagelse Kommune Annette Jessen: Hvordan passer du på dig selv som pårørende til en hjerneskaderamt, samtidig med at du passer på den ramte?
Annette Jessen er ansat som Pårørendevejleder i Slagelse kommune siden 2019. Jessen har arbejdet med børn, unge og voksne i forskellige sammenhænge siden 1991: Først som pædagog, familieterapeut og siden som sygeplejerske. Hun har arbejdet med at støtte mennesker i de svære situationer, hvor livet ændrer sig og gør ondt. Hendes opgave som Pårørendevejleder er at støtte og vejlede pårørende til at mestre den svære følelsesmæssige opgave at være pårørende til en svækket eller sygdomsramt person.


16:45 – 17:30. Psykolog, ph.d., seniorforsker Martin Vestergaard Gøtzsche: Sensorisk sensitivitet som markør for autisme.
Martin Vestergaard Gøtzsche er klinisk psykolog, Ph.d. og seniorforsker i Forskningsenheden, Afdeling for børne- og ungdomspsykiatri, Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 16, DK-4000 Roskilde, Danmark. Martins forskning har primært fokus på de neurobiologiske, kognitive og socialkognitive fænomener og processer, der karakteriserer perception og tænkningen hos børn og unge med autisme.


HUSK tilmelding af hensyn til plads og forplejning