Foredrag på Kongehavecentret,
Svendsgade 102 i Slagelse
onsdag den 13. december kl. 18.30.
Der serveres kaffe/the Pris kr. 30,-.

Søren Toftebo Jørgensen, neuropædagogisk konsulent, holder et dialogisk oplæg om, hvordan ramte og pårørende kan finde nye veje i livet efter en skade i hjernen.

At blive ramt af stroke kan have mange konsekvenser for livet i bredeste forstand. For de fleste er de fysiske følger tydelige, mens de mentale følger kan være sværere at få greb om – for eksempel sorg, angst, depression og det, man kan kalde ”identitetsforvirring”.

Sidstnævnte opstår ofte lidt efter skaden opstod, når fysisk og kognitiv forbedring og udvikling efterhånden sker i et tempo, hvor det kan være svært at mærke, at det går fremad. Her kan der opstå identitetsforvirring/identitetskrise. Når man skal ”vende tilbage til livet” og for alvor mærker konsekvenserne af ikke at kunne, hvad man kunne før, kan det virkelig spænde ben for den enkeltes tilbagevenden til livet.
Det gælder for den ramte, men mange af følgerne oplever de pårørende også!

Søren Toftebo Jørgensen, neuropædagogisk konsulent, holder foredrag med udgangspunkt at lægges op til dialog med følgende fokuspunkter:
* At komme tilbage til livet
* At udvikle kognitive funktioner
* At genfinde sin identitet
* At udvikle mestringsstrategier til at håndtere sin nuværende livssituation

Husk tilmelding (af hensyn til plads, kaffe/ the mm.) til Hjerneskadeforeningen Vestsjælland formand Lise Kiving på 22993972 gerne SMS eller på mail lise-n@live.dk