”Hvis jeg ikke kan, hvad jeg kunne, og ikke er den, jeg var, hvem er jeg så?”

Hjerneskadeforeningen inviterer til fire gratis temaforedrag om følger efter en hjerneskade Fire temaforedrag for ramte borgere,
pårørende samt for personer, som har kontakt med hjerneskadede i hverdagen.
Husk tilmelding

Tid og sted: Onsdag den 12. oktober 2022 kl. 18.30 – 20.30
på Kongehavecentret,
Svendsgade 102
4200 Slagelse


Et foredrag af neurokonsulent Søren Toftebo Jørgensen.
Søren giver et dialogisk oplæg om, hvordan ramte og pårørende
kan finde nye veje i livet efter en skade i hjernen.

Med udgangspunkt i aktuelle resultater i hjerneforskningen lægges op til dialog med følgende fokuspunkter:

➢ At komme tilbage til livet
➢ At udvikle kognitive funktioner
➢ At genfinde identitet
➢ At udvikle mestringsstrategier

til at håndtere sin nuværende livssituation