Foredrag torsdag den 17. marts 2022
OBS foredraget er flyttet til:

Specialcentret Lundebo
Ventemøllevej 30
4293 Dianalund”Når ikke jeg kan, hvad jeg kunne, og ikke er den jeg var
– hvem er jeg så?”
-Et dialogisk oplæg om at (re)konstruere identitet og komme tilbage til
livet – ramte som pårørende – efter en skade i hjernen

At blive ramt af stroke kan have mange konsekvenser for livet i bredeste forstand. For de
fleste er de fysiske følger tydelige, mens de mentale følger kan være sværere at få greb om
– for eksempel angst, depression og det man kan kalde ”identitetsforvirring”.
Sidstnævnte opstår ofte lidt efter skaden opstod, når fysisk og kognitiv forbedring og
udvikling efterhånden sker i et tempo, hvor det kan være svært at mærke, at det går
fremad. Her kan der opstå identitetsforvirring/identitetskrise. Når man skal ”vende tilbage
til livet” og for alvor mærker konsekvenserne af ikke at kunne, hvad man kunne før, kan
det virkelig spænde ben for den enkeltes tilbagevenden til livet. Det gælder for den ramte
men mange af følgerne oplever de pårørende også!

Foredrag i Sorø:
Torsdag den 17. marts kl. 14.00 kommer Søren Toftebo Jørgensen, der er
neuropædagogisk konsulent og kandidat i pædagogisk psykologi, med speciale i stress og
holder et dialogisk oplæg om hvordan ramte og pårørende kan finde nye veje i livet efter
en skade i hjernen.
Med udgangspunkt i aktuelle resultater i hjerneforskningen lægges op til dialog med
følgende fokuspunkter:
 At komme tilbage til livet
 At udvikle kognitive funktioner
 At genfinde sin identitet
 At udvikle mestringsstrategier til at håndtere sin nuværende
livssituation

HUSK tilmelding til
Lise Kiving 22993972