Velkommen til efterårets to-dages seminar (internat) om handicappolitik
den 3 og 4. oktober 2021
Tema for de to dage:
”Livsvilkårene for børn, unge og ældre
med et handicap, og deres pårørende” på
Kobæk Strand Konferencecenter ved Skælskør

Programmet for søndag den 3. oktober
Dagens tema er ”Livsvilkårene for voksne og ældre
hjerneskaderamte, og deres familier”


Fra kl. 09.30 Kaffe/te og brød

Kl. 10.00 Seminaret starter – velkomst ved Dan Kiving

Kl. 10.30 Foredrag ved Mette Søndergaard, foredragsholder
og ergoterapeut. ”Se mig – hør mig – brug mig”.
Et oplæg med fokus på det værdige møde mellem mennesker, også
når jeg har en fået hjerneskade. Oplægget kigger ind i kommunikation, identitet og oplevelsen af at have værdi for andre.

Kl. 12.00 Frokost, afslapning og networking.

Kl. 13.30 Foredrag om ”Livet efter en hjerneskade og hjernetræthed” ved Kenneth Kinastowski, Hjerneskadeforeningen.

Kl. 15.00 Kaffepause til afslapning og networking.

Kl. 15.30 Oplæg med titlen ”Livsvilkår og værdighed i vores liv efter skaden ramte” ved forhenværende sundhedsdirektør, folkesundhedschef og speciallæge Torben Cordtz, der er pårørende til en ægtefælle med en hjerneskade.

Kl. 16.30 (ca.) Tak for i dag.
Der tages forbehold for ændringer i programmet


Programmet for mandag den 4. oktober
Dagens tema er ”Livsvilkårene for børn og unge med en hjerneskade/et handicap, – og deres familier”


Fra kl. 09.30 Kaffe/te og brød

Kl. 10.00 Seminarets anden dag starter.
Velkomst og oplæg ved Hjerneskadeforeningens direktør Morten Lorenzen om Hjerneskade-foreningens tilbud til børn og unge og foreningens visioner på børne- og ungeområdet.

Kl. 10.30 Foredrag fra DUKH ved konsulent Mette Buur og konsulent Pernille Gervin om DUKHs tilbud om rådgivning.

Kl. 12.00 Frokost, afslapning og networking.

Kl. 13.30 Oplæg ved Johnna Kristensen, formand i DH Sorø om ”Når hele familien rammes”.

Kl. 14.15 Oplæg ved Nanna Simonsen, pårørende og mor til datter med flere handicaps. Ninna fortæller om familiens hverdag og udfordringer.

Kl. 15.00 Kaffepause til afslapning og networking.

Kl. 15.30 Ella Hilker, Haverefugiet i Sorø, holder et foredrag om ”Erfaringer med naturen som ramme for undervisning og børn i indskolingen”

Kl. 16.30 Afsluttende evaluering af seminaret. Tak for i dag.
Der tages forbehold for ændringer i programmet

Husk, at der er begrænsede pladser – og vi modtager tilmeldinger efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding og betaling ved tilmeldingen til Lise Bemærk, at din tilmelding er bindende.
Tilmelding til Lise Kiving tlf. 2299 3972 eller mail: lise-n@live.dk