Tema: Det handler om neuropsykologiske spørgsmål

Velkommen til en række foredrag i 2020. vi får besøg fagfolk som underviser og fortæller om nogle af de følger, der er efter en hjerneskadede. Foredragene er gratis og er for alle, der har kontakt med en person, der har fået en hjerneskade – om det er én selv, i familien, en ven eller blandt kollegaerne.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Der er et stort behov hos både ramte og pårørende for viden om, hvad der sker, når hjernen skades, og hvilke følger det giver for familielivet.

Derfor har vi inviteret neuropsyko-log Rune Skovgaard Rasmussen fra CSU i Slagelse til at orientere om:

Den skadede hjerne – synlige og skjulte handicap:

Når “verden vælter” – hvad er normale og unormale reaktioner

Hvad skal den ramte overveje i den nye situation efter skaden?

Hvad kan man som pårørende være opmærksom på?

Hjernetræthed – og hvornår er følger af en hjerneskade varige

HUSK tilmelding til Lise Kiving 22993972 eller lise-n@live.dk

Tid og sted:
Tirsdag den 14. januar 2020

kl. 18.30 – ca. 20.30

Dr. Kaarsbergvej 5
4180 Sorø

http://hovedcirklen.dk/nyhedsbreve/temaforedrag_a5.pdf?fbclid=IwAR31WmDBo2Ye-5YjPWWECBpa6wl3IfvP79g4rF38IQ6MPHWN2U7rF-GW7eo