Kun for pårørende, et tilbud på facebook. Gruppen er for pårørende til hjerneskaderamte.
Det betyder, at der ikke er personer, der selv er hjerneskaderamte.
I gruppen mødes kun pårørende, familie og venner samt personer med interesse i hjerneskadeproblematikken og pårørendearbejde.

Facebookgruppen er således kun for pårørende, familie og venner. Her er alt tilladt
(i en ordentlig tone) så spørg om alt – frustrationer – gode oplevelser – dårlige oplevelser – det gode råd og meget andet.

Gruppen er oprettet for alle ikke-hjerneskadede, og du behøver ikke have tilknytning til nogen forening for at deltage herinde.

Du kan søge medlemskab af gruppen, hvis du er pårørende, i familie med og/eller er ven med en person med en senhjerneskadede eller er interesseret i arbejdet for og med personer med en hjerneskade.

Du skal søge: Pårørende, familie og venner til senhjerneskadede