Kære Alle,

Jeg og bestyrelsen ønsker alle et godt nytår. Vi glæder os til 2016, som vi tror, bliver et fantastisk år, hvor vi hver især skal huske på at nyde hverdagen. I foreningen kommer der flere nye initiativer og gode tilbud i det nye år, og jeg kan lige nu nævne to arrangementer, som jeg synes, at I skal huske:

Det første arrangement er vores Nytårstaffel, som er fredag den 5. februar, og som sædvanlig foregår på Værkerne i Sorø. Nytårstaffel er året første fest, hvor nye og gamle medlemmer mødes. Og det andet tilbud i foråret er Polenturen i april.

Bestyrelsen har nedsat et aktivitetsudvalg, som især skal have fokus på at komme med ideer, og foreslå nye og spændende tilbud og aktiviteter. Jeg glæder mig til at se, hvordan bestyrelsens ”investering” i arbejdet med nye tiltag som foredrag, kurser og andet indenfor hjerneskadeområdet vil blive modtaget af medlemmerne og andre interesserede. Vi skal naturligvis fortsat tilbyde vore gode ture, rejser og arrangementer. Men vi vil jo også gerne i samarbejde med det offentlige, og erhvervslivet udvikle lokalafdelingens tilbud om kurser osv. Vi håber, at det vil styrke arbejdet med de fem kommuner for bedre forhold for alle med en erhvervet hjerneskade.

Egentlig er det slet ikke til at forstå, hvor tiden bliver af. I år har vi fejret Hjerneskadeforeningens 30 års jubilæum her i Vestsjælland, og jeg er glad for og stolt af, at vi lokalt havde muligheden for at sammensætte en hel dags jubilæumsfestligheder for mange glade deltagere. Det er bestyrelsens og medlemmernes fortjeneste, at vi kan være så aktive i Hjerneskadeforeningen, som jo er den ældste landsdækkende forening indenfor vores område. Vi er utroligt stolte af vores forening, og det vil vi gerne vise ved at arbejde lokalt og i landsforeningen (HB) for vores medlemmer, deres pårørende og alle I, der støtter vores arbejde.

I den forbindelse vil jeg gerne sende en nytårshilsen til alle formændene og bestyrelserne i de andre lokalafdelinger landet over – jeg glæder mig til og håber, at vi kommer til at samarbejde meget mere fremover.

Vi er med i det kommunale og regionale arbejde, hvor vi gøre opmærksom på de forhold, som vore medlemmer oplever i hverdagen, og vi vil gerne fortælle alle om de tiltag, som er til gavn for vores medlemmer, ja, til gavn for alle, som har en senhjerneskade inde på livet. Vi er med i patientuddannelsen ”Livet med hjerneskade” i kommunerne, og vi er med i projektet ”Borgerens Plan” som Regionen og Holbæk Kommuner er ved at udfærdige.

Vi vil forsætte med at være på pletten, når behovet er der uanset hvem, der gerne vil høre om vores arbejde. Vi har deltaget i en demonstration i Sorø og været både i aviserne og på TV for at gøre opmærksom på konsekvenserne af de voldsomme besparelser på det sociale område i Sorø; besparelser, som også opleves i andre kommuner, og som alle vegne rammer hjerneskadeområdet hårdt. Vores bisidderfunktion er blevet udvidet, fordi behovet vokser i takt med kommunernes voldsomme besparelser og nedskæringer indenfor hele social- og handicapområdet.

Jul og nytår er som regel tiden, hvor man ser tilbage på det året, der er gået. Når jeg ser tilbage på 2015, er det både med smil og bekymring. Smil, fordi det har været et år hvor vi har sagt velkommen til mange nye mennesker i lokalafdelingen, og det har været et år med mange spændende aktiviteter og arrangementer. Og med nye briller ser vi frem mod et nyt og spændende år 2016. Med bekymring, fordi der fremover helt sikkert bliver et større og større behov for, at vi som de “vagthunde” vi også er, må udvide vores rådgivning, bisidning og netværk, da flere og flere får brug for vores frivillige indsats.

For mit eget vedkommende var julen i år en kærkommen lejlighed til at bruge en masse tid sammen med min dejlige familie og vore venner, og nytåret tilbringer jeg hjemme sammen med Dan med god mad, hygge og festlig musik og TV.

De sidste måneder har også bragt mig en del tættere på ”livets barske realiteter” og det uundgåelige faktum, at et nyt år også betyder, at vi alle er blevet et år ældre. Mange døjer desværre med skavanker og andre problemer, og det minder mig om, at vi skal huske at nyde og leve livet, mens vi kan, og nyde de gode stunder, vi har. Bekymringer er der nok af, men heldigvis er det sådan, at der også er en masse at glæde sig over.

Jeg har det synspunkt, at hvorfor komplicere tingene unødigt, når vi ikke aner, hvad morgendagen bringer. Så lad denne nytårshilsen til jer alle sammen være min opfor-dring til, at vi alle skal huske at værdsætte livet, familien, vennerne, samværet og alt det andet gode, som livet har til os. Og så må vi tage hinanden i hånden og hjælpe der, hvor vi kan og har overskud til

Indtil da pas på jer selv og ikke mindst på hinanden.

Alle ønskes et rigtig godt nytår fra Lise og fra bestyrelsen