Der indkaldes hermed til årets generalforsamling, som
afholdes onsdag 13. januar 2016 kl. 19.00 i
Sundhedscenter i Nykøbing Sj.
(husk tilmelding til Lise senest 1. januar 2016 af hensyn til kaffe og hvis adressen ændres)

Dagsorden jfr. vedtægterne

1 Valg af dirigent

2 Bestyrelsens beretning

3 Forelæggelse af regnskab og orientering

4 Fremlæggelse af budget til godkendelse

5 Behandling af indkommende forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

6 Drøftelse af arbejdet det kommende år

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Bjarne Petersen og Mai-Britt er på valg, Bjarne Petersen ønsker ikke genvalg Mai-Britt ønsker genvalg og Bente Ciesler opstiller til bestyrelsen

8 Eventuelt