Invitation til Nytårstaffel fredag den 5. februar 2016 kl. 18.00

Kære alle

Det vil glæde Hjerneskadeforeningen at se dig

sammen med din ægtefælde, familie, kæreste, ven/

veninde, til Nytårstaffel med hygge, god mad,

underholdning, musik og dans.

Du vil møde nye og gamle venner, og der vil som

sædvanligt være levende musik, og underholdning

i løbet af aftenen.

Pris pr. person kr. 295,-

Adresse:

Sorø Kultur og fritidscenter (værkerne)

Frederiksvej 27

4180 Sorø

Tilmelding til Lise tlf. 2299 3972

Betaling for Nytårstaffel:
Husk at skrive dit navn på indbetalingen.

Tilmeldingen er bindende og beløbet kr. 295,- for hver deltager bedes indbetalt på foreningens konto:

Nordea Bank reg.nr. 2301 konto 5909 338 524

Husk tilmelding for Nytårstaffel senest den 15. januar 2016

Venlig hilsen Hjerneskadeforeningen Vestsjælland.