Seminar ved Vejlefjord Rehabilitering og Ny Fjordbo.

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland arrangerede en dag i 11. juni på Vejlefjord Hotel, hvor en fyldt konferencesal nød to foredrag. Det første var om “Hjernetræthed”. Tilhørerne blev informeret af Anders Degn fra Vejlefjord Rehabiliteringscenter om det aktuelle og interessante tema,og spørgelysten og interessen for emnet var stor.

Lederen af Ny Fjordbo, Lena Skov Hansen, holdt derefter et indlæg om Ny Fjordbos tilbud. Indlægget beskrev om indholdet og ressourcerne bag de tilbud, som de unge med en erhvervet hjerneskade kan modtage, og de behandlingsmuligheder, der kan give de unge et liv med større frihed, ja et bedre liv fremover.

Lokalafdelingen havde samtidig mulighed for at tilbyde mange af vore medlemmer et ophold på Vejlefjord med besøg på Rehabiliteringscentret. Her kunne gruppen høre nærmere om behandlingerne og de gode resultater, som de personer med en erhvervet hjerneskade gruppen mødte, har opnået.

Foredragene og besøget sammen med de andre initiativer, som blev beskrevet ovenfor, håber lokalforeningen Vestsjælland vil være med til at være med til, at det svære spørgsmål på et tidspunkt vil blive besvare:: ”Hvor er de unge med en erhvervet hjerneskade henne?” og når de bliver fundet, at give dem alle et relevant foreningstilbud.