Kursusforløb – Livet med Hjerneskade

Holbæk Kommune tilbyder i samarbejde med Odsherred og Kalundborg Kommune samt Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen et kursusforløb til borgere med en erhvervet hjerneskade samt deres pårørende.

Kursusforløbet indeholder 9 moduler, som varer ca. 2 timer pr. gang med indlagt pause:

  1. Følgerne af en hjerneskade
  2. Love og regler
  3. Hverdagen med en hjerneskade
  4. Kommunikation
  5. Livsstil
  6. Psykiske reaktioner
  7. Forandringer i relationerne
  8. Samliv
  9. Opsamling og evaluering

Holdstørrelsen er max 14 personer.

Kursusforløbet starter op i efteråret 2015 formentligt fra uge 39 og finder sted på Center for Specialundervisning på Holbæk Seminarium. Information om dag og tidspunkt følger.

Hvis du og/eller dine pårørende har lyst til at deltage kan du kontakte mig på:

Du bliver derefter indkaldt til en samtale, så du har mulighed for at få yderligere information og jeg kan høre lidt om din hverdag og hvad du gerne vil have ud af kursusforløbet.

Med venlig hilsen

Annette Løye Christiansen

Hjerneskaderådgiver

telefon 72 36 46 76