Generalforsamling den 13. januar 2015 kl. 18.30

Holdes på Center for Specialundervisning

CSU Holbæk, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

Husk tilmelding af hensyn til kaffe, plads og sted.

1 Dagsorden

2 Valg af dirigent

3 Bestyrelsens beretning

4 Forlæggelses af regnskab og orientering

5 Fremlæggelse af budget – til godkendelse

6 Behandling af indkommende forslag. Forslag skal være formanden i hændende senest 14 dage før generalforsamlingen.

7 Drøftelse af arbejdet det kommende år

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Lise Kiving og Lea Søndergaard.

Lise Kiving ønsker genvalg

Lea Søndergaard ønsker ikke genvalg

Eventuelt

Husk tilmelding, af hensyn til kaffe og hvis mødet flyttes til andet sted,

så kan vi give dig besked