Invitation til foredrag og information om funktionelle lidelser

Torsdag den 6. november kl. 18.30 i Caféen på

CSU i Slagelse, Sverigesvej 15, 4200 Slagelse

Sammen med foreningen AVS (Arbejdsskadeforeningen Vestsjælland i Slagelse) afholder vi fra Hjerneskadeforeningen Vestsjælland informations-aften med et foredrag om “funktionelle lidelser”. Vores foredragsholder er Bente Stenfalk, som arbejder på, at syge personer ikke får omstødt deres diagnose til en såkaldt “funktionel lidelse” og for, at klientens speciellæge-erklæring tages alvorlig.

Funktionelle lidelser har for mange patienter alvorlige konsekvenser, og det er i sundhedssystemet et “varmt” emne. Vi hører rundt omkring, at det, som ikke er en egentlig diagnose, bliver brugt mere og mere blandt læger, sundhedspersonale, sagsbehandlere og jobcentre for at forklare en række sygdomme.

Begrebet bruges også af forskellige klinikker og kursusudbydere, så vi skal være klar over, hvad ”funktionelle lidelser” står for.

Vi prøver derfor at få belyst, hvad en funktionel lidelse kan være. Hvad drejer det sig om, og hvad betyder det for os som patienter at risikere at få en anden “diagnose” end den, som lægen har givet? Og hvad kan det have af betydning for den videre lægelige behandling og sagsbehandlingen generelt?

Hvis man for eksempel får en arbejdsskade eller en anden skade, hvad kan begrebet en ”funktionel lidelse” så have af konsekvenser for sagsbehandlingen og bedømmelsen i en eventuel erstatningssag, for sygedagpengene og pensionen, for udredningen, rehabiliteringen og beslutninger om den fremtidige arbejdssituation?

Meld dig til hos Lise på mobil 2299 3972 / lise-n@live.dk.

Læs mere på vores hjemmeside www.hjerneskaden.dk og

www.arbejdsskadeforeningen.dk