Der indkaldes hermed til generalforsamling

torsdag den 5. januar 2012 kl. 17.00 på CSU i Slagelse.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkommende punkter til dagsorden bedes fremsendes til

formanden Lise Kiving senest 22. december 2011.

Husk tilmelding.