Generalforsamling 2018

på Værkerne i Sorø
Torsdag den 18. januar kl. 14.00

Vigtigt – husk tilmelding af hensyn til forplejning.

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning til godkendelse

3) Indstilling af regnskabet 2017 *) til godkendelse på

førstkommende repræsentantskabsmøde

4) Behandling af indkomne forslag

5) Behandling af forslag til førstkommende

repræsentantskabsmøde

6) Drøftelse af lokalafdelingens arbejde i det kommende år

7) Fremlæggelse af budget 2018 til godkendelse

8) Valg af:

a) Bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

Dan Kiving, Helle Mainz, Bo Christiansen – alle ønsker genvalg

c) Suppleant for en 1-årig periode – Annica vil tage et år mere.

d) Intern revisor Mai-Britt Mejlby – ønsker genvalg

9) Eventuelt

Forslag til behandling under punkt 4 skal være lokalformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

For at have stemmeret på generalforsamlingen skal der være betalt kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt.

*) Lokalafdelingens regnskab er en integreret del af landsforeningens regnskab.

Bestyrelsen indstiller Bo Christiansen, Dan Kiving og Helle Mainz til bestyrelsesposterne. Det er nogle engagerede og aktive medlemmer, som bestyrelsen her indstiller J

Husk tilmelding af hensyn til forplejningen.