Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Generalforsamling 2017

Torsdag den 12. januar 2017 kl. 14.00

Fjordstjernen Isefjords Alle 27 4300 Holbæk

Husk tilmelding, af hensyn til forplejningen

Dagsorden for generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning til godkendelse

3) Indstilling af regnskabet 2016 *) til godkendelse på

førstkommende repræsentantskabsmøde

4) Behandling af indkomne forslag

5) Behandling af forslag til førstkommende

repræsentantskabsmøde

6) Drøftelse af lokalafdelingens arbejde i det kommende år

7) Fremlæggelse af budget 2017 til godkendelse

8) Valg af:

a) Formand for en 2-årig periode

Lise Kiving – ønsker genvalg

b) Bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
Kari Didriksen – ønsker genvalg

c) Suppleant for en 1-årig periode

d) Intern revisor Mai-Britt Mejlby – ønsker genvalg

9) Eventuelt

For at have stemmeret på generalforsamlingen skal der være betalt kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt.

*) Lokalafdelingens regnskab er en integreret del af landsforeningens regnskab.

Grethe Andersen ønsker at trække sig fra sit bestyrelses post, Helle Mainz og Annica Granstrøm stiller op til bestyrelses posterne. Det er nogle engagerede og aktive piger, som bestyrelsen her indstiller J

Husk tilmelding, af hensyn til forplejningen.