Pårørendegruppe:

Vi starter pårørende gruppe torsdag den 31. oktober kl. 15.00 – 17.00

Forløbet kører i oktober og november måned.

Sammen med andre pårørende i lignende situationer får du mulighed for at dele dine egne og høre på andres erfaringer med det at være pårørende til en senhjerneskadede.

Mai-Britt vil lede og stå for gruppen, med tovholder funktionen, vil evt. følge op og henvise vider mm.

HUSK det vil være en god ide at tilmelde sig til forløbet, af hensyn til kaffe mm.

Hvis der er nogen der er i tvivl, er I velkomne til at ringe til mig.

Hilsen Lise Kiving tlf. 22993972