Vi har i dag haft et positivt og udbytterigt møde med Sorø kommune.

Sorø kommune lagde op til en samarbejdsaftale med os, og vi ser den som en
oplagt mulighed for at realisere vores planer om at lave et HovedHus Sorø.

Vi lagde vores planer for HovedHus Sorø frem, og der var store smil og nik hele bordet rundt. Kommunen kunne sagtens se fordelene ved at arbejde sammen med Hjerneskadeforeningen om dette spændende projekt, og kommunens Sundhedscenter vil straks lægge planer for, at fagligt personale fra Sundhedscenteret
besøger os på det, der kommer til at hedde HovedHus Sorø.

Vi forsætte med torsdagscafeen som sædvanlig, og udvider den med flere aktiviteter hen ad vejen, også over flere dage.

Hjernesagen var med på mødet, og fik derfor også info om projektet og vi glæder os til at høre om Hjernesagen vil være med om et samarbejdet.